Reactionair.nl

Reactionair.nl

Wat begon als project van een gemotiveerde eenling groeit nu uit tot een volwaardig intellectueel platform van formaat. Het pad bewandeld door Reactionair.nl is nog maar kort, maar we mogen zo onderhand al wel spreken van een mooie tocht, die nog lang niet ten einde komt.

Daarom starten we een fondsen-inzamelingsactie. Nu het profiel van Reactionair.nl steeds duidelijker naar voren komt, in de vorm van uiteenlopende bijdragen van een divers gezelschap scribenten, is het tijd om een en ander te her-calibreren. Wat niet zal veranderen is de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent. Toch zijn er altijd verbeter punten. Langzamaan worden layout en technische aspecten steeds een beetje mooier en beter. Men vind ons beter in zoekmachines en de Nationale Bibliotheek archiveerd fysiek de stukken die op onze website verschijnen. Meer bezoekers betekend ook meer beroepen op onze server. Al met al niet zonder kosten, helaas.

Naast de gemaakte kosten willen we ook investeren in het medium van podcasts. We zien hier een leegte die nodig gevuldmoet worden met kwaliteit zoals u die ook in onze artikelen vind. Hoge productie waarde, goede analyses en onderbelichte onderwerpen. Het opgehaalde geld zal direct ten goede komen aan de podcast, denk bijvoorbeeld aan microfoons, koptlelefoons en een mobiel opname apparaat. Gelukig hebben we al de nodige kennis in huis, het is dus puur een kwestie van de fondsen rond krijgen. En daar komt u aan zet. Om de podcast goed van de grond te krijgen en de website als stichting in te schrijven hebben we maar een bescheiden bedrag nodig om te kunnen beginnen.

Voor de lopende zaken zoals servers, scripts en andere hosting gerelateerde diensten vragen we aan onze lezers die dat kunnen een kleine financiele bijdrage. Alle stukken blijven gewoon gratis. Ook de podcast zal gewoon gratis verkrijgbaar zijn en blijven. We willen geen drempels opwerpen, maar wel hulp.

Deel deze pagina!

Are you a Creator too?

Join BackMe today!
Register now